» Eelnõud
Eelnõud

Euroopa Liidu asjade komisjon algatas 3.06.2013 Riigikogu otsuse "Põhjendatud arvamus Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni presidendile ning Euroopa Liidu nõukogu eesistujale Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepaneku, millega muudetakse nõukogu direktiive 78/660/EMÜ ja 83/349/EMÜ seoses mittefinantsteabe ja mitmekesisust käsitleva teabe avalikustamisega suurte äriühingute ja kontsernide poolt, mittevastavusest subsidaarsuse põhimõttele" (445 OE).

05.06.2013
05.06.2013
 » XII Riigikogu EL asjade komisjon

Eesti, Läti, Leedu ja Poola parlamentide EL asjade komisjonide esimeeste kohtumine 24.-25.10.2014.
Kalle Palling, Zanda Kalnina-Lukaševica, Linas Balsys, Andrzej Galazewski ja Edmund Wittbrodt Enefiti õlitehase katusel. Foto: Kati Varblane

 » KOOSTÖÖPARTNERID