Jäätmeseaduse ja pakendiseaduse muutmise seadus 155 SE

Algataja: Vabariigi Valitsus
Algatatud:09.01.2012
Juhtivkomisjon:Keskkonnakomisjon
Juhtivkomisjoni esindaja: Tõnis Kõiv
Vastutav ametnik: Elle Kaur
 
Tekstid:II lugemine - Seletuskiri
II lugemine - Lugemise tekst
Algtekst
Seletuskiri
Seletuskiri
Lõpptekst
Märksõnad:põllumajandusjäätmed, pakend, plastmassid, saastava aine pandimaks, jäätmete ringlussevõtt
Eelnõu menetluskäik
04.04.2012Avaldatud Riigi Teatajas
29.03.2012Välja kuulutatud
26.03.2012Saadetud Vabariigi Presidendile
21.03.2012Täiskogu istung kolmapäev, 21.03.2012 14:00
Otsus: Vastuvõtmine
14.03.2012Täiskogu istung kolmapäev, 14.03.2012 14:00
Otsus: Teine lugemine lõpetatud
05.03.2012Komisjoni istung esmaspäev, 5.03.2012 11:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 14.03.2012
Teha ettepanek teine lugemine lõpetada
Saata kolmandale lugemisele, kui teine lõpetatakse 21.03.2012
Teha ettepanek viia läbi eelnõu lõpphääletus
08.02.2012Täiskogu istung kolmapäev, 08.02.2012 14:00
Otsus: Esimene lugemine lõpetatud
23.01.2012Komisjoni istung esmaspäev, 23.01.2012 11:00
Otsus: Ettepanek võtta täiskogu päevakorda 08.02.2012
Määrata ettekandjaks
Teha ettepanek määrata muudatusettepanekute tähtajaks 22.02.2012 16:00
Teha ettepanek esimene lugemine lõpetada
10.01.2012Menetlusse võetud
09.01.2012Algatatud